ΟΡΦΑΝΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

pic.jpg
Κοσκινού
Ρόδος - Τ.Κ.: 85100
τηλ: 2241077664
e-mail: paemm@otenet.gr

ΕΤΑΙΡΟΙ:
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΟΡΦΑΝΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ
Δ/νση κατοικίας: Κοσκινού, Ρόδος
1) κεφαλαιακή εισφορά αξίας 1.000,00 ευρώ, έλαβε 100% ή μερίδια
2) εξωκεφαλαιακή εισφορά αξίας 0,00
3) εγγυητική εισφορά αξίας 0,00

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ:
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΟΡΦΑΝΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ

Οικονομικές καταστάσεις
 
Χρήση 2020    
Χρήση 2019    
Χρήση 2018    
Χρήση 2017    
Χρήση 2016    
     
     
Ανακοινώσεις
 
     
     
     
     
     
     
     
ΟΡΦΑΝΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.